Computer Sweden 20 senaste nyheter Computer Sweden 20 senaste nyheter


Kompetensbristen har länge varit en huvudvärk för it-branschen. I Stockholm har den förvärrats av den rådande bostadsbristen som gjort det svårt att få människor att flytta dit. Nu börjar lokalbrist bli ytterligare ett akut problem, varnar Stockholms Handelskammare.