Computer Sweden 20 senaste nyheter Computer Sweden 20 senaste nyheter


Folk som inte är skolade programmerare har byggt applikationer i alla tider. Det kanske är dags att dra bättre nytta av dem, i tider när det är brist på utvecklare?

Computer Sweden 20 senaste nyheter Computer Sweden 20 senaste nyheter


Microsoft tar en mer aktiv del i utvecklingen av Linux och Google engagerar sig i utvecklingen av Dotnetplattformen. Peace and love, brothers and sisters.

Computer Sweden 20 senaste nyheter Computer Sweden 20 senaste nyheter


Gör övningar på kodsajter, studera lite grundläggande datavetenskap på egen hand och be någon att granska din kod. Då spelar det inte så stor roll att en utvecklare inte har någon examen.