Dataanalys allt viktigare för marknadsförare – men många är sena ur startblocken

Computer Sweden 20 senaste nyheter Computer Sweden 20 senaste nyheter


Hur man använder data har blivit en allt mer avgörande faktor för hur framgångsrik ett företags marknadsföring är. Men ännu är det många som bara pratar om hur det ska användas.
New eToro SW