Finnkampen! Spel-Sverige mot spel-Finland

FZ.se FZ.se

Är Sverige eller Finland bäst på att göra spel? FZ avgör frågan i en tio ronder lång tvekamp!

New eToro SW