Glöm portabilitet i molnet – det kostar för mycket

Computer Sweden 20 senaste nyheter Computer Sweden 20 senaste nyheter


Portabilitet, kompatibilitet och flyttbarhet är värdeord som har en självklar positiv klang i it-sammanhang. Men de är svåra att uppnå i molnmiljö. Det man får i stället är inlåsning.
New eToro SW